BERGEN – De gemeente Bergen laat dinsdag 30 januari in de Ruïnekerk zien wat de plannen zijn voor de herinrichting van de Harmonielocatie in het centrum van het dorp Bergen. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit twee presentaties, vanaf 16.00 uur en vanaf 19.30 uur.

Het nieuwe plan voor de herontwikkeling van de Harmonielocatie gaat uit van kleine winkels en woningen en mogelijk sociaal-maatschappelijke voorzieningen. De publiekspresentaties vinden in twee ronden plaats, zodat zoveel mogelijk mensen deze kunnen bijwonen. De eerste ronde duurt van 16.00 tot 18.00 uur. De tweede presentatie duurt van 19.30 tot 21.30 uur. 

Aanmelden

Aanmelden voor het bijwonen van de presentaties is noodzakelijk. Geïnteresseerden kunnen bij de aanmelding aangeven bij welke presentatie ze aanwezig willen zijn en met hoeveel personen ze komen. Aanmelden kan via e-mailadres harmonielocatie@debuch.nl. Aanmelden is van belang omdat het aantal plaatsen beprekt is. De deuren openen dertig minuten voor aanvang.