BERGEN – Burgemeester Hafkamp was voor één dag directeur van Kranenburgh.

Ongeveer 200 ouderen Bergenaren maakten van de gelegenheid gebruik het museum te bezoeken.
Sommigen met rollator anderen werden weer met speciaal vervoer gebracht.

De burgemeester ontving mensen die iets konden vertellen over kunstenaars of over de bewoners van de villa.

Geef een reactie