ALKMAAR – Na onderzoek heeft het bestuur van het Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland (WNK) besloten om de algemeen directeur tot nader order te schorsen.
Aanleiding zijn een analyse en het onderzoek van een transitiemanager in opdracht van het bestuur.

Het WNK staat voor de grootste opdracht in haar bestaan. Per 1 januari 2015 worden takenpakket en verantwoordelijkheden fors uitgebreid.

De algemeen directeur heeft onvoldoende richting gegeven aan de toekomst van het WNK.

De heer W. van Eijk neemt tijdelijk de taken van de algemeen directeur over als waarnemend algemeen directeur.
De heer W. van Eijk is momenteel werkzaam als operationeel directeur WNK.

De regio Alkmaar pakt werkloosheidsbestrijding en beperking van kosten in de sociale werkvoorziening aan.

Om de sociale werkvoorzieningschappen toe te rusten op de komende nieuwe wetgeving is een heroriëntatie noodzakelijk.

Een transitiemanager is gevraagd om voor de herinrichting van het WNK een transitieplan te maken zodat kwetsbare mensen in de regio op de arbeidsmarkt actief kunnen zijn én blijven. Ook in de toekomst.

In deze fase van transitie van het WNK staat het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering op de eerste plaats.

Medewerkers en partijen die met het WNK samenwerken hebben vertrouwen in deze tijdelijke oplossing.

Gedurende de periode van schorsing laat het bestuur een nader onafhankelijk onderzoek door een extern bureau uitvoeren.

Geef een reactie