BERGEN NH – De 4 mei-herdenkingen in de gemeente Bergen vinden plaats in Bergen, de Egmonden en Schoorl. Het thema van de Nationale Herdenking is dit keer ‘Vrijheid in verbondenheid’. Daarmee bedoelt het Nationaal Comité dat onze vrijheid onlosmakelijk is verbonden met de vrijheid van de ander. De oorlog in Oekraïne toont aan hoe kwetsbaar vrijheid is en hoe belangrijk het is om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid en democratie te benadrukken. 

Vlaggenprotocol

De gemeente Bergen roept de inwoners op om de Nederlandse vlag op 4 mei ook halfstok te hangen, als teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers.  Op 5 mei, als we vieren dat het Koninkrijk der Nederlanden in 1945 is bevrijd en we sindsdien in vrijheid leven, mag de vlag voluit wapperen.

Waar vinden de herdenkingen plaats?

Bergen

De 4 mei herdenking in Bergen vindt plaats in de Ruïnekerk. Het programma bevat muziek en een voordracht van de jeugdambassadeurs van de Historische Vereniging. De bijeenkomst start om 18.30 uur. Burgemeester Lars Voskuil houdt een speech en Naomi Stern vertelt een verhaal van een Bergenaar. Kinderburgemeester Thomas Meereboer is hierbij aanwezig. Het programma sluit af met het Wilhelmus.  De herdenkingsdienst duurt tot 19.30 uur. Daarna volgt de Stille Tocht. Deze gaat van het terrein van de Ruïnekerk naar de militaire begraafplaats aan de Kerkedijk.  Op de begraafplaats vindt de krans- en bloemlegging plaats. De herdenkingsdienst in de Ruïnekerk wordt rechtstreeks uitgezonden op RTV80 TV, via kanaal 44 Ziggo en kanaal 1493 KPN. De bijeenkomst is ook te zien op www.rtv80.nl en via de RTV80 app voor Android en Apple. Een andere mogelijkheid is te kijken op het kanaal van Studio Ruinekerk.

Schoorl, Groet en Camperduin

Voor Schoorl, Groet en Camperduin is er op 4 mei vanaf 19.00 uur een korte en intieme plechtigheid op de Algemene Begraafplaats van Schoorl bij de vier oorlogsgraven. Hier spreekt wethouder Arend Jan van den Beld na twee minuten stilte een korte rede en worden bij de graven bloemen gelegd. Op het monument voor de weggevoerde joden wordt een steentje gelegd. De bijeenkomst duurt tot 19.15 uur.

Om 19.45 uur start een stille tocht naar het Oorlogsmonument Zijpersluis aan de N9 voor een gezamenlijke herdenking voor de inwoners van Schoorl, Groet en Camperduin met een delegatie vanuit de gemeente Schagen. Namens gemeente Bergen is wethouder Arend Jan van den Beld hierbij aanwezig. Bij het monument worden, na de twee minuten stilte om 20.00 uur, kransen en bloemen gelegd. De stille tocht start op de hoek Regbertslaan/Parallelweg N9. Het bekende gedenkteken, ontworpen door Willem Reijers, is op 4 mei 1947 onthuld.

*Lezing op 1 mei
Op zondag 1 mei van 16.00 tot 17.00 uur in de Dorpskerk Schoorl houdt Michel Veering uit Bergen een lezing over zijn boek ‘Een liefde in Dresden’. Het is een ooggetuigenverslag van het beruchte bombardement.

De Egmonden

De herdenkingen in de Egmonden starten op 4 mei om 19.00 uur.

Egmond aan Zee

In Egmond aan Zee vindt de herdenking plaats in de Protestantse Kerk aan Trompstraat 2. Gemeenteraadslid Solita Groen-Bruschke is hierbij aanwezig namens de gemeente. Jan Mesu vertegenwoordigt de kerken. Het Oud-Katholiek Kerkkoor onder leiding van Laura Zwart-Vuil en organist Emile Verhey verlenen hun medewerking. Om 19.35 uur start de Stille Tocht naar het monument, waar Steven Gouverneur de Taptoe blaast. Aansluitend aan de herdenking vindt de kranslegging plaats. 

Egmond aan den Hoef

In Egmond aan den Hoef is wethouder Antoine Tromp aanwezig bij de herdenking in de RK H.M.M. Alacoque Kerk aan Herenweg 188. Henk Hudepohl vertegenwoordigt de kerken. Medewerking wordt verleend door het koor Hoeverture onder leiding van Guus Hendriks en Elena Skorobogatova. De herdenking bij het monument voor de kerk wordt muzikaal omlijst door muziekvereniging Lamoraal van Egmont. Dat gebeurt onder leiding van Michael de Graaf. Maaike Wittebrood blaast de Last Post. Aansluitend aan de herdenking vindt de kranslegging plaats.

Egmond-Binnen

In Egmond-Binnen is de herdenking in de Abdijkerk aan de Abdijlaan 26. Hierbij zijn wethouder Erik Bekkering en pastoor Joke Kolkman aanwezig. Medewerking wordt verleend door koor New Voice en Mara Mizee. Bij het monument speelt muziekvereniging Eensgezindheid. Ilse Pepping blaast de Last Post. Aansluitend aan de herdenking vindt de kranslegging plaats.