BERGEN – Bot Bouw Initiatief B.V. gaat de komende maanden de haalbaarheid onderzoeken van een ontwikkeling op de locatie Dorpsplein voor Mooi Bergen 2.0.

Dat is de afspraak uit de intentieovereenkomst die wethouder Rasch en de heer Groen, directeur van Bot Bouw Initiatief, gisteren ondertekenden.

Beide partijen hopen op een plan dat financieel-economisch haalbaar is én past binnen de door de gemeente vastgestelde structuurvisie Mooi Bergen 2.0 en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan.

Bot Bouw Initiatief heeft ideeën voor het plandeel Dorpsplein, maar wil wel eerst kijken of deze ideeën financieel haalbaar zijn.

Met het tekenen van een intentieovereenkomst krijgen zij van de gemeente de tijd en ruimte om als enige partij te onderzoeken of dit het geval is.

Bot Bouw Initiatief zal daarvoor gesprekken voeren met belanghebbenden, exploitanten en eigenaren in het gebied.

De gemeente is zelf ook eigenaar van een aantal panden in het plangebied, zoals het voormalig VVV-pand, het voormalig NHKC-pand en een aantal appartementen in de Bakemaflat.

Bot Bouw Initiatief heeft voor geïnteresseerden en belanghebbenden een website ingericht: www.dorpsplein-bergen.nl.

Meer informatie over het project Mooi Bergen 2.0 is te vinden op de gemeentelijke website www.mooibergen.nl.

De heer Groen en mevrouw Rasch

Geef een reactie