Dorpsraad

ByRedactie

22 november 2017

EGMOND AAN DEN HOEF – Een Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad, tevens Jaarvergadering, is dit jaar gepland op donderdag 23 november om 19.30 uur in het Dorpshuis Hanswijk (vanaf 19.15 inloop met koffie).

Iedere inwoner van Egmond aan den Hoef van 18 jaar en ouder, die zich bij aanvang van een Algemene Ledenvergadering op de presentielijst registreert is die avond gewoon lid van de Dorpsraad en heeft als zodanig ook stemrecht. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Planning: 19:15 koffie, Hanswijk 19:30 aanvang 20.30 pauze 21.30 Martijn Mulder en Rob Leijen mbt. de plannen rond het Lamoraaljaar 2018: (herdenking onthoofding Lamoraal van Egmont 450 jaar geleden) 22.30 sluiting.

De vergaderstukken staan op de website: http://dorpsraadegmondaandenhoef.jouwweb.nl/agenda-en-vergaderstukken-algemene-ledenvergadering-notulen