EGMOND AAN DEN HOEF – Lang niets gehoord van de Dorpsraad? Klopt!

Het ontbreekt de dorpsraad aan enthousiaste (bestuurs)leden om een actieve rol te kunnen spelen in de dorpsgemeenschap.

Heb je interesse of ideeën, laat het hen weten. dorpsraad.egm.hoef@gmail.com

Subsidie voor wijkactiviteiten: ook in 2016 stelt de gemeente Bergen nog een bedrag beschikbaar.
Je kunt een aanvraag indienen vóor 20 april a.s. bij bovenstaand email of in de bus bij Herenweg 184.

Geef een reactie