BERGEN NH – Het draagvlak van inwoners van de gemeente Bergen voor een algemeen vuurverbod is beperkt. Slechts 27 procent is voorstander hiervan. Wel is er draagvlak voor vuurwerkbeperkende maatregelen. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research.

Vooral inwoners tussen de 18 en 34 jaar zien niets in het vuurwerkverbod. Inwoners tussen 50 en 64 jaar juist wel. In Bergen aan Zee zijn inwoners het sterkst voorstander hiervan, ruim 35 procent.

Ruim de helft wil het afsteken van vuurwerk door particulieren verbieden. De steun hiervoor is het grootst in Bergen, Bergen aan Zee en Schoorl. Evenveel inwoners van de gemeente zien iets in een professionele vuurwerkshow in plaats van zelf afsteken.

In Bergen aan Zee hechten inwoners minder aan vuurwerk (particulier en professioneel).

Drie op de tien inwoners willen één zone waar vuurwerk mag worden afgestoken. Een vijfde deel van de bevolking wil meerdere vuurwerkvrije zones. 10 procent wil overal vuurwerk kunnen afsteken.

Verder blijkt uit het onderzoek dat vooral inwoners van Egmond aan den Hoef (hier steekt men het meeste vuurwerk af) en Egmond-Binnen voorstander zijn van vuurwerk afsteken.

Bergen aan Zee, waar slechts 1 procent vuurwerk afsteekt, is 15 procent voorstander van deze traditie.

79 procent van de inwoners van de gemeente Bergen houdt rekening met mogelijke overlast tijdens oud en nieuw. 51% ervaart daadwerkelijk overlast van vuurwerk. Drie op de tien inwoners ervaren zelfs (heel) veel overlast, in Egmond aan Zee vier op de tien.

Een groter deel van de inwoners vindt dat de overlast de laatste jaren is afgenomen. Dit met uitzondering van inwoners van Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef.