BERGEN NH – Gemeente start met draagvlakmeting voor de BIZ in Egmond aan Zee

Op initiatief van de ondernemersvereniging Egmond Actief is gewerkt aan een plan voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in Egmond aan Zee.
Met een ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst op 21 januari is een vervolgstap gezet.
Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.
De ondertekening is ook het startpunt voor de draagvlakmeting in Egmond aan Zee.