BERGEN – De gemeente Bergen organiseerde gisteravond een inloopbijeenkomst over de sloop van de Bakemaflat in het centrum van Bergen en de realisatie van een tijdelijk plein aldaar. Veel mensen lieten zich informeren in een bedrijfsruimte op het Plein in Bergen.

De sloop begint op 30 januari en duurt zes weken. De kastanjeboom voor de flat wordt een paar meter naar het zuiden verplaatst, een eik die er dichtbij staat wordt gekapt. De monumentale bank bij restaurant Julie’s blijft staan. De ingemetselde eerste steen wordt opgeslagen waarna het een nieuwe bestemming krijgt.

Doel is om na de sloop te starten met de inrichting van een tijdelijk plein. Vervolgens wil de gemeente Bergen twee appartementencomplexen bouwen en horecaruimtes, winkels en een ondergrondse parkeergarage realiseren.

De gemeenteraad van Bergen wil in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 26 januari een klap geven op het ontwerp dat op tafel ligt voor de nieuwbouw, dan kiest de raad al dan niet voor een verklaring van geen bedenkingen.

Tegelijkertijd lopen er procedures tegen de uiteindelijke bouw bij de Raad van State en de bezwarencommissie van de gemeente Bergen.