PWN – Op 23 juli lees ik in de krant dat het slecht gaat met de vlinders in Nederland, net als de bijen. Dat heeft te maken met te weinig bloemen en te veel insecticiden in de natuur.

PWN neemt al jaren beheermaatregelen om het duin bloemrijker te maken. Vooral de bosranden zijn flink aangepakt.

Nu is aan tellingen te zien dat er nog nooit zo veel duinparelmoervlinders te zien zijn in het Noord-Hollands duinreservaat. Het is een typische duinvlinder met de hoogste dichtheid in het NHD.

Het is een vlinder die veelal in het open duin voorkomt en niet zozeer in de bosranden en langs de wegen.

Normaal vliegt de parelmoer eind mei begin juni, maar door de koude lente nu enkele weken later.
Vanaf half juni tot half juli konden we vlinders, vers uit de pop en vale oude exemplaren door elkaar tegenkomen.

Als de wilde liguster bloeit zien we de duinparelmoer vliegen.

Het zijn snelle, krachtige vliegers, en vliegen meest in een rechte lijn en ook bij wind.

Deze krachtige vlieger hebben veel nectar nodig. Ze zijn erg beweeglijk en als je ze goed wil zien, kijk dan als ze op bloemen bijvoorbeeld de liguster.

Ze drinken graag de nectar van slangenkruid, braam, liguster, distels en alles wat op paardenbloem lijkt. Ze leggen hun eitjes op de in het duin voorkomende viooltjes. De rupsen eten van deze viooltjes dus zijn ze afhankelijk van de violen.

De inzet van grote grazers, koeien en pony`s, heeft een gunstige invloed op de violenstand.

Hoe meer violen; hoe beter het gaat met de duinparelmoervlinder.

Ben Hopman, boswachter.

Duinparelmoer

Geef een reactie