SCHOORL- De provincie Noord-Holland heeft het ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 ter inzage gelegd. Bij dit plan behoren kaarten van de natuurgebieden in Noord-Holland. Op de kaarten van de Schoorlse Duinen zijn het Van Leeuwenbos, het Frederiksbos en de Baaknol bos verdwenen. Duinstichting heeft daarom snel een zienswijze ingediend om het kappen van de drie bossen te voorkomen.

Volgens Duinstichting druist dit in tegen de afspraken die gemaakt zijn met gedeputeerde Esther Rommel. Duinstichting heeft woensdag 28 juli een zienswijze ingediend waarin de bezwaren worden beargumenteerd tegen het plan. Hiermee hoopt de stichting de kap van het Van Leeuwenbos, het Frederiksbos en de Baaknol te voorkomen.

Het is niet de eerste keer dat de stichting moet strijden voor bosbehoud. Duinstichting en de actiegroep Schoorlse bos moet Blijven vechten al jaren tegen bomenkap in Schoorl. In 2019 kwamen de actiegroep en de stichting samen met provincie Noord-Holland, gemeente Bergen en Staatsbosbeheer tot het besluit om deze bossen te besparen van een bomenkap.

Dit naar aanleiding van een ingediende burgerinitiatief die de actiegroep Schoorls bos moet Blijven had georganiseerd. Bekende acteur en kunstschilder Jeroen Krabbe, auteurs Adriaan van Dis en Margriet Brandsma steunden dit initiatief. Ook veel inwoners steunen de stichting en de actiegroep. Zo heeft de actiegroep een petitie op de website schoorlsebosmoetblijven.nl. De petitie is ondertussen al 35.904 keer ondertekend.

foto: Schoorlse Bos Moet Blijven