BERGEN AAN ZEE – De Duinstichting gaat naar de rechter om de kap van 16,2 hectare dennebos te stoppen in het duingebied van Bergen aan Zee. De organisatie stelt dat de kap door duinbeheerder PWN deels plaatsvindt in het waterkeringsgebied, alwaar bomenkap niet is toegestaan.

Voorzitter Joke Volkers van de Duinstichting, fel tegenstander van de bomenkap, laat weten dat de vergunningaanvraag voor de kap in dit bosgedeelte nog in behandeling is, terwijl de werkzaamheden wel doorgaan. Verder is volgens de Duinstichting niƩt de waterveiligheid onderzocht.

De Duinstichting diende eerder een handhavingsverzoek in bij het hoogheemraadschap, dat werd geweigerd. De organisatie heeft nu een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. Die zaak dient volgende week. PWN laat intussen weten alle procedures zorgvuldig te hebben doorlopen.

Kappen tegen verzuring

PWN startte op 13 november met de kap van de dennebomen op het Lange Vlak bij de Verspyckweg. Volgens de duinbeheerder is de bomenkap nodig om verstuiving van de duinen in het gebied achter de bomen te realiseren. De organisatie stelt dat de bomen nu de wind tegenhouden waardoor er te weinig zout en kalkrijk zand op de bodem terechtkomt in dit Natura 2000-gebied.

Dit zou leiden tot verzuring, waardoor duinspecifieke planten en dieren geen kans krijgen. Volgens PWN kan door de verzuring in de bodem giftig aluminium vrijkomen dat zou zorgen voor onherstelbare natuurschade.

‘Vernietiging van leefgebied’

De Duinstichting verwijst deze argumenten naar het land der fabelen. Volgens deze organisatie vernietigt de kap het leefgebied van beschermde dieren en planten. Ook is volgens de Duinstichting onvoldoende onderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en naar minder schadelijke alternatieven.

Klus binnen drie weken geklaard

Als de rechter de bomenkap in Bergen aan Zee geen halt toe roept, dan zijn de bomen binnen drie weken verdwenen. PWN wil haast maken, om voor het broedseizoen het werk af te kunnen ronden. PWN gebruikt overigens sinds dinsdag een nieuwe machine om de bomen te kappen. Deze harvester zaagt de bomen vanaf de grond af en maakt ze meteen op lengte. De organisatie zet later ook een telekraan in.


Lees ook de andere artikelen en bekijk de RTV80 tv-items over de bomenkap in Bergen aan Zee.