BERGEN AAN ZEE – PWN kapt tweeëneenhalf keer zoveel bomen in het duingebied van Bergen aan Zee dan de natuurbeheerder eerder aangaf. Niet dertienduizend bomen gaan tegen de vlakte, maar ruim vijfendertigduizend. Althans, dat zegt de Duinstichting woensdag. PWN kan zich daarentegen niet vinden in dit verhaal.

Volgens PWN, de beheerder van het bos, moeten de dennenbomen wijken omdat ze de invloed van zout en wind richting het achtergelegen gebied ‘Het Lange Vlak’ tegenhouden: ze vormen een windscherm vlak aan de kust. Volgens PWN is deze dynamiek cruciaal voor gezonde duinen en nodig om het negatieve effect van stikstofneerslag tegen te gaan.

De Duinstichting, die zich vanaf het begin van deze discussie al hevig verzet tegen de kap van de bomen in een gebied van 16,2 hectare in Het Lange Vlak, zegt dus dat PWN meer bomen kapt dan ze aanvankelijk lieten weten. De organisatie trekt aan de bel na zelf onderzoek te hebben gedaan.

Duinstichting: ‘Berekeningen logen er niet om’

Voorzitter Joke Volkers: “We hoorden van een bewoner van Bergen aan Zee dat PWN schrikbarend meer kapt dan PWN en de provincie Noord-Holland doen voorkomen. Hij en zijn vrouw deden met een rolmaat metingen en schakelde daarna ons in.”

“We gingen met een team het gebied in. Met een meetlint van tweehonderd meter, een rolmaat, een 360 graden camera en wiskundige leden gingen we aan de slag. De berekeningen logen er niet om. Gebruikmakend van het geografisch meetsysteem van Esri werd duidelijk dat er tweeëneenhalf keer zoveel bomen worden gekapt.”

De Duinstichting is furieus. Volkers: “Moeten we hieruit concluderen dat PWN en de Provincie Noord-Holland onzorgvuldig omgaan met cijfers en aantallen en dat het de burger is die voor openheid en transparantie moet zorgen? En direct rijst de vraag: wat klopt er nog meer niet van hetgeen PWN en de Provincie beweren rond onze natuurgebieden?”

PWN: ‘Globale inventarisatie’

RTV80 vroeg PWN een reactie. De beheerder van het duingebied kan zich niet vinden in het aantal bomen dat de Duinstichting noemt. Wél erkent PWN dat het totale aantal te kappen dennen in de praktijk enkele procenten meer of minder kunnen zijn.

“We hebben steekproefsgewijs grondvlak (oppervlakte boomstam per hectare), boomhoogtes en aantallen bomen gemeten. De aantallen zijn tot stand gekomen op basis van deze globale inventarisatie, het moet gezien worden als een inschatting. Er is dus geen sprake van een afwijking zoals de Duinstichting dit presenteert”, aldus een woordvoerder.

Een woordvoerder van de provincie Noord-Holland gaat mee met het verhaal van PWN. “Het kunnen een paarhonderd bomen meer of minder zijn.” Verder heeft de provincie geen commentaar.

Voor de vergunning die is afgegeven door de gemeente, maakt het aantal bomen niet uit. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Bergen weten. “De gemeente kijkt naar de oppervlakte van het bos die wordt omgevormd en niet naar het aantal te kappen bomen.”

(Bron foto: Duinstichting).