REGIO ALKMAAR – Om iets te doen aan de hoge woningnood, gaat de Regio Alkmaar de komende jaren inzetten op de bouw van duizend flexwoningen, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Dat staat te lezen in een persbericht van de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

De regio Alkmaar wil de woningnood het hoofd bieden en aanvullend op de huidige woningbouwplannen voorzien in een tijdelijk woningaanbod. Het gaat dan met name om woningen voor starters op de woningmarkt en statushouders.

De woningnood in Regio Alkmaar is hoog, melden de zes gemeenten. Starters, jonge gezinnen, statushouders en inwoners zoeken een tijdelijk dak boven het hoofd. “Het aanbod van geschikte woningen is op dit moment onvoldoende om aan de vraag te voldoen. De ontwikkeling van voldoende flexwoningen kan aan dat woningaanbod bijdragen”, schrijven de gemeenten.

‘Regionale samenwerking loont’

Wethouder Gijsbert Van Iterson Scholten van de gemeente Alkmaar is blij met het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelde voor de versnelde bouw van flexwoningen: “Regionale samenwerking loont. Door als regiogemeenten samen op te trekken ontstaan extra kansen om de hoge woningnood in de regio versneld aan te pakken. De goede samenwerking met het ministerie helpt daar enorm bij.”

“Het Kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het versnellen van de bouw van flexwoningen en de Taskforce versnelling in het leven geroepen. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken stellen we een globale planning op om deze duizend flexwoningen te realiseren”, zegt de Castricumse wethouder Paul Slettenhaar.

Hij geeft aan dat hiermee een mooie tijdelijke aanvulling kan worden gecreëerd op het huidige woningbouwaanbod.

Het is nog onbekend wat de verdeling wordt van de flexwoningen over de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo en om welke locaties het gaat. Dat wordt de komende tijd onderzocht.