SCHOORL – Maar liefst 59 kinderen van zeven nationaliteiten uit de gemeenten Bergen en Dijk en Waard namen zondag 4 juni deel aan de culturele, creatieve activiteitendag ‘Durven en Doen’ van Stichting Welzijn Bergen.

Dit evenement, in dorpscentrum De Blinkerd in Schoorl, is speciaal ontwikkeld voor jonge vluchtelingen, eenzame jongeren, jonge mantelzorgers, jongeren met psychische problemen of jongeren uit gezinnen waar financiële middelen ontbreken om zelfstandig deel te nemen aan culturele activiteiten.

Onder begeleiding van ervaren docenten deden ze mee aan workshops op het gebied van dans, muziek, beeldende vorming en vloggen. Zo kunnen de jonge deelnemers hun talenten ontdekken en ontwikkelen en plezier beleven met elkaar. Ook leren ze vertrouwen op hun eigen kracht.

RTV80 TV maakte een reportage over de culturele, creatieve activiteitendag ‘Durven en Doen’. Arlette van de Kemp sprak met initiatiefnemer Chrystal Cochius en jongerenwerkster Mirelle Otto van Stichting Welzijn Bergen, workshopgevers Hans Langeree, Rob Komen en Alex Harvey, wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman en diverse deelnemers. Ook ouders kwamen even voor de camera.

Deelnemen was gratis en werd mogelijk danzij sponsoring van Lions Langedijk, Adriaan Roland Holstfonds en Museum Kranenburgh. De initiatiefnemers zijn Chrystal Cochius (Taalcoördinator Vluchtelingenwerk), Sies Vrasdonk (Stichting Los Zand, tevens workshopgever), Miranda Sevenhuijzen (Kek Schoorl) en Mireille Otto (Jongerenwerk Stichting Welzijn Bergen).