ALKMAAR – De gemeenten in regio Alkmaar houden wijkbijeenkomsten, waarin zij particuliere eigenaren van woningen willen aanzetten tot het verduurzamen van hun huis. Het gaat om aanpassingen voor comfortverbetering, energiebesparing en aanpassingen om langer zelfstandig te blijven wonen.

De eerste bijeenkomsten zijn in mei en juni. De gemeenten beginnen in Bergermeer in Alkmaar, Plan–Oost in Heiloo, Schilderswijk 2 in Heerhugowaard en een deel van Sint Pancras IN Langedijk.

In gemeente Bergen worden in het najaar bijeenkomsten georganiseerd voor twee wijken. De bewoners van koopwoningen in deze wijken ontvangen een brief hierover van hun gemeente.

Bewoners kunnen zich aanmelden voor een gratis maatwerk advies. Dit is inclusief een infraroodscan van de woning, waarop duidelijk te zien is waar veel warmte uit de woning lekt. Onder de aanmeldingen worden, per genoemd dorp of wijk, maximaal zes van deze adviezen verloot.

Op grond van de maatwerkadviezen worden tijdens de bijeenkomsten kant-en-klare adviezen voor de meeste gangbare woningtypen gepresenteerd. Zodoende kunnen woningeigenaren goed nagaan welke maatregelen hen het beste passen.

Als maatregelen gezamenlijk met andere woningeigenaren worden gekozen, krijgt die groep bewoners gratis hulp.

Meestal komen de kosten per woning dan ook lager uit. Als er voldoende belangstelling is voor aanpassingen die te maken hebben met langer zelfstandig wonen, komt daar een aparte vervolgbijeenkomst voor.

Het Duurzaam Bouwloket is het digitale energieloket van de gemeente waar inwoners terecht kunnen voor gratis en onafhankelijk advies.De adviseurs van dit loket stellen de adviezen op, verzorgen de wijkbijeenkomst en begeleiden woningeigenaren in hun keuze van de maatregelen en het uitvoeringstraject.

Er wordt daarnaast samengewerkt met actieve energie coöperaties en verenigingen. Bewoners die alvast meer willen weten over mogelijke maatregelen aan en in de woning kunnen meer informatie vinden op www.duurzaambouwloket.nl.

Geef een reactie