BERGEN – Het is prettig wonen, ondernemen en recreëren in de gemeente Bergen.

Maar de gemeente vraagt zich af hoe houden we ook in de toekomst de kernen van de gemeente economisch vitaal en aantrekkelijk voor toeristen zonder in te leveren op woongenot voor inwoners?

Om daar achter te komen, nodigt de gemeente in maart en april ondernemers en inwoners van Schoorl, Egmond en Bergen uit voor twee werksessies. De uitkomsten daarvan vormen de basis voor de economische visie.

Tijdens de werksessies wordt gezamenlijk een aantal stappen naar visievorming doorlopen, waarbij de inbreng van de aanwezigen leidend is. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende avonden:

• Schoorl – De Blinkerd: 30 maart en 12 april
• Egmond – Hotel Zuiderduin: 31 maart en 13 april
• Bergen – Hotel Blooming: 4 april en 18 april

Alle avonden starten om 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. De tweede avond is een vervolg op de eerste avond.

Aanmelden kan via ondersteuningontwikkeling@bergen-nh.nl.

Vermeld daarbij voor welke kern u de twee avonden wilt bijwonen. De gemeente stelt het op prijs wanneer u beide avonden aanwezig bent.

Het doel van de economische visie is om de koers te bepalen voor de toekomst; waar is er ruimte voor ontwikkeling en welke grenzen zijn er aan de groei?
Dat biedt zowel ondernemers, inwoners als de gemeente duidelijkheid en houvast.

De visie wordt een praktische leidraad bij het maken van keuzes en het doen van investeringen voor de lange termijn.

Denk daarbij aan investeringen in de openbare ruimte, een uitbreiding van uw onderneming, maar ook bijvoorbeeld de keuze voor meer of minder evenementen of wel of niet slapen op het strand.

Geef een reactie