REGIO – Hoe blijven de inwoners van NHN zo lang, en zo plezierig mogelijk gezond?

Om die vraag te beantwoorden en te komen tot een sluitend aanbod van activiteiten en kennis op het gebied van gezond leven, hebben zes partijen op 23 april een intentieverklaring getekend.

Regio Noord-Holland Noord: een groen en gezond oord! is de naam van het programma waaraan 6 organisaties zich hebben verbonden.

De organisaties zijn: GGD Hollands Noorden, Omring, GGZ Noord-Holland Noord, WonenPlus Noord-Holland, Sportservice Noord-Holland en ZONH

In de regio Noord-Holland Noord is de laatste jaren stevig gebouwd aan samenwerking in preventie.

Door samen te werken bereiken de partners een zo groot mogelijk doelgroep. Daarnaast vullen de partijen elkaars expertise aan en er is vertrouwen in elkaars werk.

Samen met gemeenten en zorgverzekeraars maken de partners afspraken voor preventie-activiteiten in de regio.

Dit initiatief past goed bij de wensen van de gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraar om preventie-activiteiten meer op elkaar af te stemmen.

Geef een reactie