EGMOND AAN ZEE – Door wind, zand en zout is het voor bomen en planten in Egmond aan Zee moeilijk om te overleven. Vooral in het hoger gelegen Plan Zuid waar ook het lage grondwater de groei bemoeilijkt. Vereniging Dorpsbelangen Egmond ‘Parel aan Zee’ vroeg de gemeente iets te doen aan de ‘soms wel heel armetierige beplanting’. Samen is er nu een plan gemaakt met zorgvuldig uitgekozen soorten planten en bomen om ‘de Zuid’ te vergroenen. Donderdag 27 oktober zijn inwoners welkom op de gemeentewerf van Egmond aan Zee om de plannen te bekijken.

Inspraak en een eerste aanpak

De vereniging vroeg tijdens de inspraak voor het nieuwe groenbeleidsplan van de gemeente om ‘de Zuid’ als eerste wijk te vergroenen en nog dit jaar in de Eisenhowerstraat van start te gaan. Daarop is in het voorjaar met groenexperts, medewerkers van de gemeentewerf en enkele bewoners van de Zuid een wandeling gemaakt om de mogelijkheden voor het gebied te bespreken. De groenexperts hebben hun best gedaan om soorten uit te zoeken die geschikt zijn. Zo doen bomen met harde bladeren en grijsbladige bomen het relatief goed aan de kust. En duinvegetatie als duindoorn, abeel en helm.

Klimaat-adaptief

Door de Zuid te vergroenen wordt het er niet alleen fleuriger, maar is het gebied ook beter voorbereid op klimaatveranderingen en extreem weer. Dat is belangrijk in Egmond aan Zee, waar de openbare ruimte grotendeels verhard is en op plaatsen schuin afloopt naar de Voorstraat. Wanneer er meer groene perken komen, kan het regenwater beter in de bodem wegzakken. Meer groen zorgt ook voor verkoeling tijdens lange periode van hitte en helpt de biodiversiteit. Deze onderwerpen hebben in het nieuwe groenbeleid van de gemeente Bergen prioriteit.

Inloopbijeenkomst 27 oktober

Nieuwsgierig geworden naar de ideeën en de beplanting? Samen met De Parel organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op 27 oktober op de gemeentewerf aan de P. Schotsmanstraat. Inwoners zijn welkom tussen 16.00 en 20.00 uur.

In november worden de opmerkingen waar mogelijk en wenselijk doorgevoerd in de plannen van het nieuwe groenbeleid. In het najaar wordt ‘De Zuid’ dan daadwerkelijk vergroend.

ByEvert