BERGEN – Bergen steunt noodzaak opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen

De gemeente Bergen sluit zich aan bij de ‘Coalition of the Willing’.

Dit initiatief van Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children roept Nederlandse gemeenten op om er bij het kabinet op aan te dringen om alleenstaande minderjarige vluchtelingenkinderen uit Griekse (Europese) vluchtelingenkampen op te vangen.