REGIO – Van alle inwoners van 19 jaar en ouder in Noord Holland Noord voelt 39% zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam, zo blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2012 van de GGD Hollands Noorden.

Onder ouderen (65+) is dat zelfs 43%. In 2009 voelde nog 38% van de 65-plussers zich eenzaam.

Bij de groep van 19 tot 65 jaar valt op dat het percentage inwoners met een matig of hoog risico op angst en depressie is gestegen van 31% (2007) naar 36% (2012)

Geef een reactie