BERGEN NH – Wethouder Erik Bekkering overhandigde maandag 13 december in Groet de eerste rolcontainer voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) aan mevrouw Smit. Een video van de overhandiging is meerdere keren per dag te zien op RTV80 TV (07.00 uur, 10.00 uur, 13.00 uur, 16.00 uur, 19.00 uur en 22.00 uur). Ook op YouTube en de RTV80 app.

Met de nieuwe rolcontainer wordt het makkelijker om afval te scheiden en om meer grondstoffen te hergebruiken, benadrukt de gemeente. Ruim 11000 huishoudens in de gemeente Bergen krijgen in december deze nieuwe afvalbak van HVC aan huis. De gemeente leegt de PMD-containers, of ‘plastic bakken’ eens per drie weken. De gemeente laat weten dat de bakken in andere gemeenten een positief effect hebben. De aangeboden hoeveelheid plastic, metaal en drinkpakken neemt toe en het restafval neemt af.

Van 230 kilo naar 30 kilo restafval
Wethouder Erik Bekkering: “PMD is een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Nu belandt PMD vaak nog in de restafvalbak. Dat is jammer want restafval wordt verbrand en niet hergebruikt. Elk jaar zamelt de gemeente nog 230 kilo restafval per inwoner in. De gemeente Bergen wil dit samen met inwoners terugbrengen tot gemiddeld 30 kilo per inwoner. 

Dat is beter voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten voor afval niet onnodig hoog worden. Want juist het verbranden van al dat restafval kost steeds meer. Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten oplopen, benadrukt de gemeente Bergen.

Het te scheiden PMD is de basis voor nieuwe producten. Plastic ‘verandert’ bijvoorbeeld in broodtrommels, bermpaaltjes en plastic verpakkingen voor verzorgingsproducten. Blik en lege drinkpakken verworden tot fietsen, vliegtuigonderdelen, pannen, kranten of plastic flesjes.

Van links naar rechts: Gertjan de Waard (directeur van Huisvuilcentrale HVC), Margret Smit (inwoners van Groet) en Erik Bekkering (wethouder gemeente Bergen).