BERGEN- Donderdagavond sprak de gemeenteraad over de startnotitie Toekomst Eeuwigelaan.

In deze notitie wordt voorgesteld om een klankbordgroep op te richten, die onderzoek gaat doen naar de verkeersveiligheid van auto- fiets- en wandelverkeer. Op basis van dit onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt.

De avond begon met het inspreken van de Belangenvereniging Eeuwigelaan. Haar standpunt is laat de huidige inrichting in stand en maak geen 2e fietspad.

De vereniging heeft een eigen rapport “Handen af van de Eeuwigelaan” gemaakt waarin uiteen wordt gezet waarom de laan moet blijven zoals die nu is.

In de discussie, die soms emotioneel werd, waren VVD, GemeenteBelangen en Groen Links van mening dat een klankbordgroep niet noodzakelijk is.

Een onderzoek naar de kwaliteit van de bomen kan hun inziens volstaan. Indien nodig kunnen zieke of onveilige bomen vervangen worden. Zij vinden dat het college met de startnotitie te veel wil regelen

PVDA, CDA en D66 en Kies Lokaal willen wel een Klankbordgroep, die de gehele situatie integraal bekijkt. Kies Lokaal denkt dat alleen een onderzoek naar de bomen voldoende zal blijken te zijn uit het onderzoek van de klankbordgroep.

In de raadsvergadering van 28 januari zal er een definitief besluit worden genomen hoe om te gaan met de Eeuwige laan. Discussie wordt dus vervolgd.

Geef een reactie