EGMONDEN – De voetbalverenigingen Zeevogels uit Egmond aan den Hoef en Sint Adelbert uit Egmond-Binnen kunnen leven met het besluit van het Bergense college van B&W om het huidige Zeevogelscomplex in Egmond aan den Hoef te kiezen als nieuwe fusielocatie. Daarentegen heeft Egmondia uit Egmond aan Zee er geen goed woord voor over.

Voorzitter Jan de Jong van Egmondia: “Bij Egmondia zijn we erg teleurgesteld. Mede omdat het college aangeeft dat er ooit een vijfde veld nodig is, iets dat niet bij Egmondia zou kunnen.”

“Gezien het aantal kinderen dat geboren wordt in de Egmonden – er is nog maar eenderde deel van alle scholen open – wordt het ledental alleen maar kleiner. Zeker als je kijkt naar de leeftijd van de huidige senioren, is er over tien jaar nog maar behoefte aan drie velden en zeker geen vijf.”

Accomodatie Egmondia (Bron foto: Egmondia).

‘Weinig aandacht voor maatschappelijk belang Egmondiaterrein’

Daarnaast kreeg het maatschappelijk belang, waar de voetbalclub uit Egmond aan Zee zo op hamerde, nagenoeg geen aandacht, zegt De Jong. “We hopen dat de gemeente Bergen de organisaties die Egmondia al jaren lang faciliteert niet vergeet, namelijk de Strand6daagse (al 64 jaar ook in Egmond) en de Halve Marathon van Egmond.”

De voorzitter praat over het huidige gebruik van het complex. “Naast onze voetballers, gebruiken duizenden andere mensen het huidige Egmondiacomplex.”

“Drieduizend mensen in een grote tent tijdens het weekend van de Halve Marathon. Daarnaast overnachten, douchen en eten er zeshonderd tot achthonderd mensen bij ons tijdens de Strand6daagse. Kinderen spelen voetbal bij Egmondia buiten schooltijd en trainen op onze bijvelden”.

‘Bij Zeevolgens komt het gif van drie kanten’

“Je kunt Egmondia bereiken over goede voetpaden en fietspaden. Voor Hoevers en uiteraard ‘Derpers’ ligt het Egmondiacomplex dichterbij dan het Zeevogelscomplex.”

“Kies je voor Egmondia, dan heb je geen angst voor kwalijke gewasbeschermingsmiddelen zoals dat bij Zeevolgens het geval is. De optie voor een nieuwe locatie aan de Egmonderstraatweg sneuvelde vanwege het gif voor de bollen. Terwijl bij Zeevogels de ‘rotzooi’ van drie kanten komt. Maar dat deert kennelijk niet.”

Reactie Zeevogels: ‘Iedereen is eraan toe’

Zeevogels-voorzitter Monica van Hemert is blij dat het college een besluit nam. “De afspraak was dat de gemeente een locatiekeuze zou maken. Het doel was te komen tot een toekomstbestendige locatie met groeimogelijkheden. Dat is nu gebeurd. Iedereen is eraan toe. Fijn dat VV Egmond zich nu verder kan ontwikkelen.”

Reactie Sint Adelbert: ‘We snappen de argumenten

Ook voorzitter Ben van Woezik van Sint Adelbert is blij dat er nu een (voorgenomen) besluit ligt. Volgens hem mag de ingruikname van een nieuwe fusielocatie niet jaren duren.

Verder snapt het bestuur in Egmond-Binnen dat haar eigen complex ruimtelijk en planologisch niet voldoet. Dit vanwege het feit dat het complex in Egmond-Binnen ligt in Natura 2000-gebied en geen ruimte biedt aan vijf voetbalvelden.

Van Woezik: “Voor dat vierde veld moesten bovendien al wat bomen worden gekapt. Dat zou een lastig verhaal worden.”

Zowel een keuze voor Zeevogels als Egmondia zou volgens het Sint Adelbertbestuur een optie zijn.

Bestuur VV Egmond neutraal

Het bestuur van het nieuwe VV Egmond, waarin vertegenwoordigers van de drie clubs zitting hebben, oordeelt niet over de locatiekeuze van het college. De bestuursleden laten RTV80 weten de keuze autonoom in handen te leggen van de gemeente Bergen.


Over het voorstel om te kiezen voor de locatie aan Hogedijk neemt de gemeenteraad op 6 juli een besluit. Voor de verdere uitwerking van een plan hiervoor vraagt het college aan de gemeenteraad een voorbereidingsbudget van 111.000 euro. Dit punt staat ook op de agenda op 22 juni in de vergadering van de Algemene Raadscommissie en dus op 6 juli in de gemeenteraadsvergadering.

Accomodatie Sint Adelbert (foto: RTV80).
Zeevogels-terrein (Foto: RTV80).
Zeevogels (foto: RTV80).