BERGEN – Steeds meer dorpsgenoten, inmiddels meer dan 250 moeten gebruik maken van de bijstandsuitkering.

De voedselbank in Alkmaar kan de toeloop nauwelijks aan en maakt gebruik van de overschotten op de volkstuinen in de omgeving.

Door de toenemende werkeloosheid komen mensen in de problemen, gaan schulden maken en geraken in moeilijkheden.

Vooral eenoudergezinnen met jonge kinderen behoren tot deze groep, zij kunnen niet meer deelnemen aan een normaal maatschappelijk leven.

Ongetwijfeld kent u deze probleemgezinnen in uw directe omgeving, Laat het de werkgroep Arme Kant van Nederland afdeling Bergen weten.
Stuur een email naar Bob Roebeling homebase@wxs.nl

Misschien kunnen zij iets voor hen betekenen.

De bezuinigingen gaan door en de werkgroep wil deze mensen het gevoel geven dat zij erbij horen.

Met een gift tijdens de feestdagen willen zij hen tegemoet komen. Kerken en particulieren steunen hen hierbij.

Zij vragen een bijdrage te storten op het banknummer: ING 223801 t.n.v. Arm Kant van Nederland,
afd. Bergen-NH. .

Geef een reactie