Inwoners van de gemeente Bergen konden vanaf december 2012 tot november 2015 een subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen voor een bestaande woning indienen.

De gemeente is zeer tevreden over het grote aantal aanvragen wat in deze periode is binnengekomen.

Ruim 320 inwoners kregen de subsidieaanvraag gehonoreerd en investeerden samen voor bijna 1 miljoen euro in isolerende maatregelen.

De meeste aanvragen hadden betrekking op spouwmuurisolatie, dakisolatie en HR++ glas. Er is € 115.000,00 subsidie uitgekeerd aan de aanvragers.
Hiervan heeft de gemeente € 65.000,00 bijgedragen en de provincie Noord-Holland € 50.000,00.

Investeringen in zelf zonne-energie opwekken is in deze berekening niet meegenomen. Zonnepanelen werden niet in de regeling meegenomen.De gemeente Bergen werkt aan een nieuwe subsidieregeling die half maart van kracht gaat.

Vanaf dat moment kunnen woningeigenaren weer gemeentelijke subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor hun woning. Wie nu al plannen heeft om te isoleren en/of duurzame warmte te realiseren kan nu al gebruik maken van de regeling van het rijk, Investeringsregeling Duurzame Energie .

Het heeft geen zin om vooruitlopend op de gemeentelijke regeling een aanvraag in te dienen. De nieuwe regeling geldt dus alleen voor energiebesparende maatregelen die zijn genomen nadat de regeling van kracht is gaat.

Geef een reactie