EGMOND-BINNEN – Inwoners van Egmond-Binnen maken zich zorgen over de leefbaarheid van hun dorp. Het gevoel heerst dat voorzieningen onder druk staan, de bevolking vergrijst en dat jongeren wegtrekken.

Inmiddels is er, in opdracht van het Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen 300, Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen, de Stichting Huurdersoverleg De Egmonden, Ondernemersvereniging Jong E gmond-Binnen en Gemeente Bergen, een onderzoek gestart naar de leefbaarheid van Egmond-Binnen om zo een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de problematiek.

Onderdeel daarvan is een enquête onder jongeren. Deze kan nog tot 29 april worden ingevuld. De inwoners zien dat het wegtrekken van jongeren en jongvolwassenen uit Egmond-Binnen grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid van het dorp.

Om goede keuzes te kunnen maken voor Egmond-Binnen willen de bewoners en de gemeente meer inzicht in de woonwensen en verhuismotieven van zowel de huidige jongeren in Egmond-Binnen als de jongeren die de afgelopen jaren zijn vertrokken uit het dorp. Hiervoor zijn twee vragenlijsten opgesteld.

Eén voor de huidige jongeren en één voor de vertrokken jongeren. Val jij in de leeftijdscategorie van 17 tot 35 jaar en behoor jij tot één van deze doelgroepen? Dan horen wij graag jouw mening.

Doe dus mee! Je kunt meedoen aan de enquête via de website van de gemeente (onder het kopje Nieuws). Het invullen van de vragenlijst is binnen 10 minuten gedaan.