BERGEN – Op de middag van Eerste Kerstdag, om vier uur, de Kerstviering in het Vredeskerkje.
Het thema van dit jaar luidt: Er zij licht! En er is licht.

Ds. Engele Wijnsma zal de betekenis van Kerst anno 2019 verhelderen. Organist is Pieter Rynja.
Britta Maria komt zingen, Maurits Fondse, haar echtgenoot begeleidt haar. Het kerkje is open vanaf half vier.

Vredeskerkje Bergen aan Zee
Kerkstraat 21
Bergen aan Zee

BERGEN – Opde middag van Eerste Kerstdag, om vier uur, de Kerstviering in het Vredeskerkje.