BERGEN NH – Erik Bekkering stapt op als wethouder van de gemeente Bergen. Dat laat hij weten op de website van zijn partij KIES lokaal.

“Ik heb besloten om het stokje door te geven. Het waren drie mooie en intensieve jaren en ik ga niet op voor een tweede termijn als wethouder in Bergen. Ik blijf natuurlijk nog wel aan – als het mij gegund is – totdat het nieuwe college aantreedt en zal uiteraard ook het parkeerbeleid nog verder begeleiden. Eind mei wordt de uitvoeringsparagraaf parkeren in de raad besproken met voorstellen en aanpassingen die wellicht de bezwaren van sommige bewoners tegen de digitalisering in het parkeerbeleid kunnen wegnemen.”

Bekkering is trots op wat er in de afgelopen collegeperiode is gerealiseerd en wat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. “Op veel plekken is het beleid vormgegeven en vooral verankerd; er is geld en menskracht waarmee het beleid kan worden uitgevoerd. Drie jaar geleden hadden we ook beloofd dat we de gemeente na een rumoerige tijd bestuurlijke en politieke rust zouden geven. Dat is voor een belangrijk deel gelukt.”

“Mooier voor mij dan de afgelopen drie jaar kan het niet worden. Ik ga mij oriënteren op een andere rol.”

(Foto: RTV80)