BERGEN/ SCHOORL – De Fietsersbond Bergen presenteert mogelijkheden om het fietspad in de duinen tussen Verspyckweg in Bergen en Blijdensteinsweg in Schoorl aan Zee te behouden. De organisatie roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden om de route begaanbaar te houden en vrij van teveel zand.

De Bergense afdeling van de Fietsersbond betreurt de optie om dit fietspad af te sluiten omdat deze wordt bedreigd door zandverstuivingen. De organisatie verzet zich tegen de afsluiting en schetst in een rapport mogelijkheden om het fietspad en de fietsroute te behouden. Fietsersbond Bergen roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden.

‘Verbaasd over vasthoudendheid’

De Fietsersbond verzoekt de provincie verkeersmaatregelen te nemen. “Het fietspad is van balang voor het welzijn, de gezondheid en het behoud van de natuurlijke recreatie en is belangrijk voor bewoners, toeristen en fietsers. We zijn verbaasd over de vasthoudendheid om het belangrijke fietspad op te heffen,” aldus Reijnoud de Haan van Fietsersbond Bergen.

Het fietspad maakt onderdeel uit van de geliefde Langeafstand Fietsroute (LF) Kustroute, de EuroVelo 12 Noordzee Route én het regionale knooppunten-netwerk.

De Haan: “Fietsen is gezond, prettig, en goed voor het klimaat. Velen genieten per fiets van het prachtige landschap in bos en duin langs de kust. Er zijn genoeg kansen om te zorgen voor een toekomstbestendige duin met ruimte voor zowel de mens als de natuur. Behoud van de kwaliteit van het fietsnetwerk moet een uitgangspunt zijn.”

Tekst loopt onder de afbeelding door.

(Bron afbeelding; Fietsersbond Bergen).

Oplossingen worden weggewuifd

Fietsersbond Bergen heeft, na eerdere afwijzingen door de provincie en natuurorganisaties, een rapport gemaakt met mogelijkheden voor het behoud van het fietspad. De organisatie gaat dit rapport maandag 20 november toelichten bij de Statencommissie van de provincie.

Fietsersbond Bergen ziet acht mogelijkheden

Fietsersbond Bergen oppert voor het fietspad Blijdensteinsweg oplossingen als een beperkte omleiding met een fietsbrug, een fietstunnel en het vastleggen van de zandverstuiving met matten en helmgras. “We stellen voor dat er een onderzoek naar de mogelijkheden wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau met civieltechnische kennis.”

Gezamenlijke strijd

De Fietsersbond is samen met ANWB, Fietsplatform en Wielersportbond NTFU al jaren in de weer om het fietspad te behouden en het belang van recreatieve fietsroutes te benadrukken. De partijen pleiten gezamenlijk voor een oplossing waarbij fietsers juist van de natuur kunnen blijven genieten.

Foto bovenaan de pagina: stuifduin fietspad Blijdensteinsweg (Foto: Reijnoud de Haan).