BERGEN/ SCHOORL – De Fietsersbond richt zich met een petitie op het behoud van de duinfietspaden in Bergen aan Zee en Schoorl. Volgens de organisatie kan bomenkap zorgen voor het onderstuiven van de fietspaden met zand. “Dat is een reëel risico”, aldus Reijnoud de Haan van de Fietsersbond, afdeling Bergen.

Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Holland kapten al in 2021 een deel van het Van Steijnbos in Schoorl en is nu vastbesloten ook dertienduizend naaldbomen te kappen nabij de Verspyckweg in Bergen aan Zee. Hun doel is om meer zand en zout in het gebied toe te laten: bomen houden dit nu nog tegen. De werking van zand en zout zou het schadelijke effect van stikstof in het gebied verminderen, zeggen PWN en de provincie Noord-Holland. Critici trekken dit verhaal overigens in twijfel.

‘Behoud fietspaden niet gegarandeerd’

De Fietsersbond is niet voor of tegen de bomenkap, maar wijst op het risico dat stuifzand de fietspaden onbegaanbaar maakt. Dit met nadelige gevolgen voor de recreatieve sector en de economie.

De Haan: “We weten niet zeker of de bomenkap zorgt voor het onderstuiven, maar ons is niet duidelijk gemaakt hoe de fietspaden begaanbaar kunnen blijven. Anders gezegd: PWN en de gemeente Bergen hebben niet vooraf bekeken, op welke wijze je behoud van de fietspaden kunt garanderen. Dat is ons punt.”

“Als men de stronken van de bomen en de bovenlaag niét weghaalt, dan blijft het zand wel liggen, maar of dat op die manier gebeurt is voor ons nog onduidelijk.”

Onderhoud

De Fietsersbond wijst op plekken waar sprake is van een ophoping van zand. Dat is bijvoorbeeld het geval op een fietspad op de grens van de Verspyckweg en Blijdensteinsweg in Bergen aan Zee.

“Natuurbeheerders vegen dit zand nu nog regelmatig weg, maar zij willen dit onderhoud op termijn beëindigen. Hoe dit fietspad zandvrij kan blijven in de toekomst, is ons niet duidelijk gemaakt”, vertelt De Haan. Het duinfietspad aan de Blijdensteinsweg is onderdeel is van de Europese Kustroute rondom de Noordzee.

“We hebben voorstellen gedaan om hier de fietsers te ontlasten, zoals een fietstunnel, een fietsbrug en een beperkte omleiding. Ook stelden we voor het zand op zijn plaats te houden met helmplaten en windmatten. Maar al onze voorstellen zijn tot nu toe afgewezen.”

‘Zand vasthouden met struikjes’

Een tweede zorg voor onderstuivende fietspaden is de voorgenomen kap van dertienduizend bomen nabij de Verspykweg. De Haan: “Daarom zijn we bang dat er een tweede zandverstuiving ontstaat op de Verspyckweg, de Korteweg en de Helmweg.”

De Fietsersbond, die regelmatig contact zoekt over dit onderwerp met Statenleden van de provincie, verwijst naar een oplossing in Zuid-Holland. “Daar zetten ze struikjes neer die het zand vasthouden.” (Bron foto: Reijnoud de Haan).