BERGEN – Een fietspad langs de gehele zuidzijde van de Eeuwigelaan, 56 nieuwe bomen en vijf passeerstroken voor autoverkeer. Dit stelt het college van Bergen voor aan de gemeenteraad.

De Eeuwigelaan is een kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer van en naar de kust. Uit tellingen is gebleken dat het huidige (tweerichtings-)fietspad aan de noordzijde te smal is om al het verkeer goed af te wikkelen.

Dit capaciteitstekort kan worden opgelost door aan beide zijden van de Eeuwigelaan een éénrichtingsfietspad te realiseren. De totale kosten van deze herinrichting bedragen € 1.375.000, waarvan de aanleg van het fietspad met € 1.000.000 de grootste kostenpost is.

De provincie Noord-Holland biedt subsidie aan voor projecten die de fietsveiligheid verbeteren.

De gemeente gaat deze subsidie die maximaal 50 procent van de aanlegkosten vergoedt, in januari aanvragen.

De Algemene Raadscommissie bespreekt het collegevoorstel op 23 november, de behandeling in de gemeenteraad is op 14 december. Het inrichtingsvoorstel ligt vanaf 8 november vier weken ter visie.