SCHOORL – De gemeente Bergen heeft het fietsgebruik hoog in het vaandel staan. Een fijnmazig fietspadennetwerk, goede en aantrekkelijke fietsverbindingen en fietstransferia zijn daarbij belangrijk.

In dat kader heeft het college van Bergen besloten een fietstransferium te realiseren bij Schoorldam.

De beoogde locatie voor het fietstransferium is het terrein ten oosten van Damweg 10 dat als bouwterrein voor het omleggen van de N9 was ingericht. Het transferium wordt ingepast in de omgeving.

Schoorl wordt door veel dagjesmensen bezocht die de omgeving per fiets verkennen. Zij komen veelal met de auto, parkeren in de dorpskern en vervolgen hun route met de meegenomen fiets.

Dit geldt ook voor mountainbikers die voor het populaire mountainbikeparcours in de Schoorlse duinen.

Met een fietstransferium aan de Damweg kan meteen vanaf de N9 aan het begin van het dorp (gratis) worden geparkeerd en hoeft men niet meer met de auto naar het drukke dorpscentrum om daar, of in omliggende straten, met moeite een parkeerplek te vinden.

Andersom vermindert een fietstransferium de verkeer- en parkeerdruk in het centrum van Schoorl.

Het transferium is niet alleen een parkeerplaats maar er komen ook oplaadpunten voor electrische fietsen en toiletten.

Gebruik van het terrein als fietstransferium is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Om die reden wordt op korte termijn een planologische procedure opgestart.

Geef een reactie