DE EGMONDEN – Het college van Gedeputeerde Staten heeft dinsdag 19 januari de prealabele vraag van de gemeente Bergen over de fusielocatie voor de drie voetbalclubs ten zuiden van de Egmonderstraatweg beantwoord.

Eerdere verzoeken werden door de Provincie stellig afgewezen. Nu wordt er duidelijk een kans geboden om verder te gaan met de ontwikkeling van een fusieclub voor de Egmonden.

In de antwoordbrief concludeert Gedeputeerde Staten een aantal zaken. Zij zien de maatschappelijke noodzaak voor de fusie. Zij zijn zeer positief over de mogelijkheid van natuurontwikkeling op het complex van Egmondia.

De voetbalclub lijkt op basis van het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) landschappelijk goed ingepast te kunnen worden.

Echter de compensatie voor de negatieve effecten voor de landbouwstructuur is nog onvoldoende uitgewerkt en geborgd.

Gedeputeerde Staten wil een betere onderbouwing waarom mogelijke alternatieve locaties, die een kleinere aantasting voor het bollenconcentratiegebied vormen, ongeschikt zijn.

De gemeenteraad bespreekt op 14 april of het college de fusielocatie aan de Egmonderstraatweg verder kan uitwerken met betrokken partijen. Het college zal dan ook aangeven hoe hij zal omgaan met de acht punten van de Provincie.

Geef een reactie