BERGEN – De voetbalclubs Berdos en Bergen hebben hun fusiebesprekingen met de gemeente Bergen na ruim drie jaar gestaakt.

Tussen de verenigingen is overeenstemming, maar de ’bruidsschat’ die wethouder Cees Roem namens de gemeente voor de fusie over heeft, is ontoereikend.

,,Er is een onoverbrugbaar verschil tussen de verwachtingen en de daarop gebaseerde berekeningen en het beschikbare budget’’, meldt Berdos-voorzitter Maarten Schiphorst.

,,Pas als er gepraat kan worden over het structureel verruimen van het budget, zijn beide besturen bereid weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.’’

Geef een reactie