EGMOND – In de raadsvergadering van donderdag stond dit punt op de agenda.

Het betrof de bekrachtiging van de aankoop van gronden aan de Egmonderstraatweg. Dit was gedaan om te voorkomen dat derden de grond zouden kopen waardoor de beoogde locatie niet meer mogelijk wordt.

In de commissievergadering was uitvoerig over het onderwerp gediscussieerd. In de raadsvergadering kwam het politiek oordeel aan de orde.

Bij het begin van de vergadering werd door Gemeentebelangen en Groen Links een motie ingediend.

Ze vroegen aan de wethouder om in april bij de stukken voor het principebesluit over de locatie een overzicht te geven van alle kosten voor zowel bouw aan de Egmonderstraatweg als voor uitbreiding van het complex van Zeevogels.

De andere politieke partijen verweten beide partijen, maar vooral Groen Links, een nieuwe locatie te willen toevoegen aan de diverse mogelijkheden die in het proces de revue zijn gepasseerd.

Wethouder Van Huissteden wilde ook niet het verzoek van beide partijen inwilligen.

Hij wees erop dat bij de bespreking van de ontvlechting van het oude plan Dorp en Duin in april 2015 de raad een motie heeft ingediend de voorgestelde locatie te onderzoeken. Toen was de mogelijkheid van uitbreiding bij Zeevogels niet aan de orde geweest.

Hij wacht nu op de reactie van de provincie, die naar verwachting in januari komt.

Indien nee gaat hij eerst weer met de clubs om de tafel. Bij een ja krijgt de raad in april een uitgewerkt voorstel inclusief de kosten.

De Raad ging akkoord met voorstel tot aankoop van de grond.

Geef een reactie