REGIO – De gebruikersaanslag van het Hoogheemraadschap gaat omhoog. Zo ontvangen 470.000 ingezetenen een gebruikersaanslag: 310.000 meerpersoons-huishoudens en 160.000 eenpersoonshuishoudens.

Meerpersoonshuishoudens betalen € 12,45 meer voor watersysteemheffing en € 13,71 meer voor zuiveringsheffing. Eenpersoonshuishoudens betalen eveneens € 12,45 meer voor de watersysteemheffing en € 4,57 meer voor zuiverings-heffing.

Geef een reactie