SCHOORL – Uitvaartvereniging de Laatste Eer ontving tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering de Nardus Gedragscode Uitvaartverzorging. Deze werd uitgereikt door mevrouw J. Groot, bestuurslid van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties.

Met deze gedragscode wordt aangetoond dat Uitvaartvereniging de Laatste Eer gepersonaliseerde uitvaartverzorging aanbiedt van een hoog kwaliteitsniveau zonder winstoogmerk. Zie ook www.uitvaartschoorl.nl.