GEMEENTE BERGEN – Het gebruik van onkruid bestrijdingsmiddelen met glyfosaat wordt de komende vijf jaar nog toegestaan in Europa. In een reactie op dit besluit benadrukt het college dat de gemeente Bergen bij de onkruidbestrijding op verhardingen het gebruik glyfosaat niet opnieuw gaat invoeren.

“Als je een duurzame en milieubewuste gemeente wilt zijn, past het gebruik van gif bij onkruidbestrijding niet. Aan dat uitgangspunt houden we vast, ook als de regelgeving hierover verandert”, aldus wethouder Peter van Huissteden.

Het gebruik van glyfosaat, vooral bekend onder het merknaam Roundup, is omstreden. Er zijn aanwijzingen dat het schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier.

Vanaf maart 2016 is het voor gemeenten niet langer toegestaan het onkruid op (half)verhardingen met het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat te bestrijden. Het kan zijn dat dit door het Europese besluit wel weer wordt toegestaan.

Al in 2015 heeft de gemeente Bergen proeven genomen met alternatieve bestrijdingsmethoden en sinds 2016 wordt het onkruid op andere manieren bestreden. Een van de methodes is vegen met een veegwagen.

Er is een kleine veegwagen aangeschaft die op voetpaden kan rijden. De grote veegwagen wordt ingezet op wegen en parkeerplaatsen.

Het voorkomen dat er een voedingsbodem ontstaat is erg belangrijk om onkruid tegen te gaan. In de dorpskernen wordt gewerkt met een machine die onkruid met heet water behandelt.

Bijkomend voordeel is dat objecten die vuil zijn, zoals bankjes in het centrum, gelijk kunnen worden schoongemaakt. Doorgaande voetpaden worden behandeld met een zogenoemde Weed-Heater. Dit is een kleine trekker met daaraan een bakplaat. Onder deze plaat wordt het warm en door de hete lucht sterft het onkruid af.