SCHOORL – Stichting Welzijn Bergen heeft besloten, in ieder geval tot en met 6 april, alle groepsactiviteiten, voor ouderen en jongeren te annuleren, ongeacht de grootte van de groep.
De wijksteunpunten De Sanderij, het Binnenhof en Hanswijk gaan dicht, evenals het Ontmoetingscentrum T&O.
Het Centraal Bureau in de Blinkerd is wel periodiek bemand, maar niet open voor bezoek. Ook alle jongerencentra gaan op slot.

Onze jongerenwerkers blijven wel actief in straathoekwerk en op social media.

Stichting Welzijn Bergen – 2
De meeste diensten van WonenPlus worden stopgezet. Met name Vervoer en boodschappen doen wel, als het echt niet anders kan.
Hoewel we soms wat nonchalance bespeuren in de reacties van mensen om ons heen, nemen wij onze verantwoordelijkheid en volgen de strenge richtlijnen van het RIVM. Juist omdat we collectief een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het virus.

Wij zijn uiteraard wel telefonisch (072 5095267) en per mail (contact@welzijnbergen) bereikbaar voo hulpvragen.

Stichting Welzijn Bergen – 3
Hulpvragen van onze bewoners moeten centraal worden gecoördineerd.

Op dit moment hebben wij voldoende vrijwilligers die we kunnen inschakelen; ook gemeenteraadsleden hebben zich beschikbaar gesteld.
Denk hierbij aan het doen van boodschappen, medicijnen ophalen bij de apotheek.

Deze hulpvraag kan voor een ieder weer anders zijn. We roepen iedereen op om voorzichtig te zijn in persoonlijk contact, met name bij kwetsbare personen.

Stichting Welzijn Bergen – 4
Schroom echter niet om daar waar je een bezoek moet afzeggen, wel even te informeren of je nog iets kunt doen.
Signaleer je situaties waarvan je denkt dat er hulp nodig kan zijn, laat het ons weten.

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen neem dan contact op via het algemene telefoonnummer van Welzijn Bergen: 072 5095267, dit kan dagelijks tussen 09.00 en 12.00 uur.
Mailen kan naar contact@welzijnbergen.nl.