BERGEN NH – Een kleine meerderheid van de gemeenteraad ziet niets in een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in de gemeente Bergen. Ons Dorp en Fractie Bruin hadden hierom gisteravond gevraagd in een motie.

De twee fracties willen het onderzoek uitvoeren samen met inwoners, ondernemers, dorpsraden en toeristische belangenorganisaties. Ze vinden dat openbare toiletten bijdragen aan de gastvrijheid van de gemeente, haar imago en de hygiëne en gezondheid van bezoekers. Met de vraag naar een toiletbezoek door klanten worden volgens Ons Dorp alle ondernemers geconfronteerd.

Ons Dorp en Fractie Bruin stellen dat toeristen, bezoekers, dagjesmensen en eigen inwoners nu zelden in de gemeente Bergen dit soort toiletvoorzieningen kunnen vinden, alleen in beperkte mate in de zomermaanden en dan beperkt tot Schoorl en Hargen.

‘App voor hoge nood’

De overige fracties, behalve ons Dorp, Fractie Bruin en VVD, vinden de kosten voor de aanleg en het onderhoud van openbare toiletten te hoog. GroenLinks en PvdA verwezen naar eerder onderzoek in Egmond waaruit bleek dat de gemeente 90.000 euro per openbaar toilet moet uittrekken. Volgens PvdA is de aanleg bij strandafgangen ingewikkeld en daardoor extra kostbaar.

KIES Lokaal stelt dat de toiletten vooral bedoeld zijn voor mensen die niet in de gemeente overnachten: zij betalen geen toeristenbelasting. Volgens D66 moet eerst worden onderzocht of de toiletten wel echt nodig zijn. GroenLinks opperde de mogelijkheid van een app die mensen met hoge nood wijst op toiletten in openbare gebouwen.

VVD uitte zich positief over een haalbaarheidsonderzoek omdat het misschien wel innovatieve ideeën oplevert. Maar de fractie opperde dat de gemeente dan wel op de centen moet letten. CDA is voorstander van de toiletten, maar vindt dat het onderwerp thuishoort in de begrotingsbehandeling of bij de totstandkoming van een recreatieve visie.

Dat laatste onderschrijft wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman. Hij benadrukte dat het college volgend jaar openbare toiletten op het strand van Camperduin wil realiseren maar dat dit niet automatisch betekent dat het overal kan.