BERGEN – Vanwege de maatregelen rond het Coronavirus kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden georganiseerd in de gemeente Bergen.
Wethouder Valkering: “In het belang dat inwoners hun mening kunnen blijven geven, gaan we digitaal participeren, gebruik makend van de methoden van Citizenslab.
Wordt de website www.ikdenkmeeoverbergen.nl opgezet en online via Facebook inloopavonden georganiseerd, waar inwoners digitaal mee kunnen praten.”
Zo nodig worden ook ‘anderhalve-meter-momenten’ gehouden.