ALKMAAR – Er komen geen kantoren bij de Westrand in Alkmaar.

De Provincie Noord-Holland en gemeente Alkmaar hebben het bestemmingsplan voor Westrand Zuid. Er worden voorwaarden gesteld aan het bouwen van kantoren daar.

Voor deze delen treedt daarom het bestemmingsplan niet in werking. Gedeputeerde Staten hebben in oktober bezwaar ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Westrand Zuid in Alkmaar.

De gemeente is voor de ontwikkelstrook langs de Olympiaweg aan dit bezwaar tegemoet gekomen door het aantal m² in het plan van 35.000 terug te brengen naar 30.000.

Ook heeft gemeente in de voorwaarden opgenomen dat bouw pas mogelijk is nadat in regioverband is afgesproken waar dezelfde aantal m² kan worden verminderd.

Dit zou moeten blijken uit rechtsgeldige bestemmingsplannen. De gemeente heeft de beoogde locaties aan GS kenbaar gemaakt.

De aanwijzing heeft geen gevolgen voor de overige delen van het bestemmingsplan.

Dit betekent dat de nieuwbouw van sporthal De Meent en de aanleg van het trainingscomplex van AZ doorgang kan vinden.

De provincie en de gemeente werken in goed overleg samen richting een oplossing.

Geef een reactie