BERGEN – Op woensdag 6 april kunt u via een referendum uw stem uitbrengen over een verdrag van de EU met Oekra├»ne.

Gemeenten mogen zelf beslissen hoe zij dit referendum gaan organiseren: op dezelfde manier als bij andere verkiezingen, of in een soberdere variant met bijvoorbeeld minder stembureaus.

Gemeente Bergen heeft besloten het referendum net zo te organiseren als een gewone verkiezing, dus met hetzelfde aantal stembureaus.

Het organiseren van een referendum kost ongeveer net zoveel als de organisatie van een reguliere stembusgang. Toch stelt het Rijk er fors minder geld voor beschikbaar.

Sommige gemeenten hebben daarom aangegeven het aantal stembureaus omwille van de kosten te beperken, omdat zij een lagere opkomst verwachten dan bij reguliere verkiezingen.

De gemeente Bergen is dat niet van plan. Het college wil voorkomen dat mensen verder naar een stembureau moeten reizen of langer in de rij moeten staan.

Minder stembureaus zou bovendien verwarring kunnen veroorzaken.

Alleen het stembureau in Egmond-Binnen, dat gevestigd was in Heegemunde, is verplaatst i.v.m. verbouwing en het niet meer beschikbaar zijn van de zaal.

De Binders kunnen nu hun stem uitbrengen in de Benedictushof bij de Abdij.

Geef een reactie