GEMEENTE – Er komen geen nieuwe stands of kramen in de toeristische kernen op en nabij de kustboulevards. Dat is de belangrijkste conclusie uit de evaluatie van het vorig jaar ingevoerde standplaatsenbeleid.

De gemeente maakte dat beleid om de huidige kramen en stands, die veelal bloemen of etenswaren verkopen, te behouden en om nieuwe standplaatsen mogelijk te maken. Standplaatsen op nieuwe locaties blijven wel mogelijk in die delen van de gemeente met weinig winkel- en productaanbod.

Na de invoering van het standplaatsenbeleid zijn meerdere aanvragen gedaan voor nieuwe standplaatsen op nieuwe locaties. Met de mogelijkheid tot het aanvragen van nieuwe standplaatsen hoopte het college het bestaande aanbod in de toeristische kernen en op en nabij de kustboulevards te verrijken en te verbreden.

In de praktijk bleek dit niet het geval en kwamen er alleen meer kramen van hetzelfde. Ook stuitte de nieuwe locaties op veel bezwaren van inwoners en ondernemers.

Men vond de kramen ontsierend of concurrerend met het huidige aanbod. Over de overige zaken uit het beleid zijn de huidige standhouders tevreden. Eén van de afspraken is dat de eigenaren van de kramen voortaan een vergunning krijgen voor de duur van vijf jaar in plaats van één jaar. Dat biedt hen meer continuïteit en zekerheid.

Zij kunnen ook een uitbreiding aanvragen voor het aantal dagen per week dat zij ergens staan. Nieuwe standplaatshouders kunnen een vergunning aanvragen voor bestaande locaties op de nog onbezette dagen.

Geef een reactie