ALKMAAR/ BERGEN – De Officier van Justitie gaat niet tot vervolging over van een ex-medewerker van de BUCH-werkorganisatie en twee bedrijven. De werkorganisatie deed eerder bij de politie aangifte voor valsheid in geschrifte, oplichting en amtelijke corruptie in een ICT-zaak.

Hoewel de politie door onderzoek onvolkomenheden constateerde, ziet de Officier van Justitie geen aanleiding om tot vervolging over te gaan, laat het bestuur van de BUCH Werkorganisatie vandaag, woensdag 14 september, weten aan de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Er is volgens de Officier van Justitie geen sprake van voldoende wettig en overtuigend bewijs dat de betrokkenen de strafbare feiten pleegden waarvan aangifte is gedaan. Vervolgens besloten de vier gemeenten om tegen deze beslissing geen vervolgstappen te ondernemen.

‘Teveel werkuren gefactureerd’

Wél vordert de Werkorganisatie BUCH geld terug van de twee bedrijven omdat zij volgens BUCH meer uren factureerden dan ze gewerkt hebben.

De rechtbank wees eerder deze vorderingen af, waarna Werkorganisatie BUCH hiertegen in hoger beroep ging. De inhoudelijke behandeling van dit hoger beroep staat volgens plan begin 2023 in de agenda. De beslissing van de Officier van Justitie staat dat niet in de weg, stelt het BUCH-bestuur.

Juridische procedure van externe partij
Er loopt ook een tegenvordering van één van de bedrijven. Deze heeft Werkorganisatie BUCH gedagvaard, omdat deze facturen nog niet betaald zou hebben. Die zaak wordt aangehouden tot het hoger beroep wordt behandeld.

‘Zijn er lessen te leren?’

Het bestuur van de Werkorganisatie BUCH laat weten “zorgvuldig te kijken of er lessen voor de toekomst te leren zijn en zo ja, waar onze processen zouden moeten worden bijgesteld om herhaling te voorkomen.”