BERGEN NH – Het papieren vignet dat inwoners van de gemeente Bergen gebruiken voor parkeren blijft voorlopig geldig.

‘In een van de laatste controles op de informatiesystemen werd gestuit op een verschil van inzicht over de hoeveelheid gegevens die nodig is om een vergunning aan te kunnen vragen. Zorgvuldigheid staat in dit geval, waarin mensen gegevens moeten delen, altijd voorop. Daarom hebben we de ingangsdatum uitgesteld, totdat alle aanpassingen gedaan zijn’.

Alle vergunninghouders hebben hierover een brief ontvangen.