BERGEN NH -Geldigheid (tijdelijke) parkeervergunningen

Er komen veel vragen binnen over de geldigheid van de (tijdelijke) parkeervergunningen.

Er is eerder al gecommuniceerd over de papieren vergunningen uit 2020. Deze blijven geldig tot het nieuwe systeem ingaat.

Er zijn in de tussentijd ook tijdelijke vergunningen afgegeven.

Deze tijdelijke vergunningen zijn geldig tot het nieuwe systeem ingaat, ook als de genoteerde einddatum op de tijdelijke vergunning overschreden wordt.

De ingangsdatum van het nieuwe, digitale systeem voor parkeervergunningen is nog niet bekend. Zodra dit bekend is informeren we u hierover.

Meer informatie over de parkeervergunning vindt u op: bergen-nh.nl/parkeervergunning.