BERGEN NH – De gemeente Bergen gaat het kunstklimaat in de gemeente Bergen bevorderen en gebruikt hiervoor € 250.000. Dat geldbedrag weest de gemeenteraad al eerder toe voor kunst in uitvoering, maar nu heeft het college vastgesteld hoe met dit bedrag het kunstklimaat in de gemeente wordt bevorderd. Dat liet het college van B&W dinsdagmiddag weten.

Kunst in Uitvoering is één van drie programmalijnen uit de beleidsnota kunst en cultuur waar de gemeente zich aan heeft gecommitteerd in de periode van 2021 tot 2026. De focus van deze programmalijn ligt op het bevorderen van het makersklimaat voor uitvoerende kunstenaars in de gemeente Bergen, legt kunst- en cultuurwethouder Ernest Briët uit.

Vijftig gesprekken

Briët vertelt dat kwartiermaker Mirjam Flik in oktober vorig jaar is aangesteld om onderzoek te doen naar de invulling van Kunst in Uitvoering in de dorpskernen van de gemeente. Zij voerde hiervoor meer dan vijftig gesprekken met mensen in de culturele sector in de gemeente en deels daarbuiten.

Haar bevindingen zijn gepubliceerd in het rapport ‘Buitenplaatsen aan Zee’. Hierin pleit Flik voor een levendig makersklimaat en reikt zij nieuwe culturele initiatieven aan. “Dit rapport is eerder dit jaar gepresenteerd aan een groep kunstenaars uit de gemeente, het Cultureel Bergens Platform en het college van de gemeente Bergen”, aldus Briët.

Culturele redactieraad

Volgens de wethouder is het college geïnspireerd door de inhoud van het rapport. Gelijktijdig ziet hij ook dat het niet haalbaar is om alle aanbevelingen uit te voeren. Daarom wordt nog dit jaar een onafhankelijke culturele redactieraad aangesteld bestaande uit drie kunstenaars of culturele experts.

Zij selecteren initiatieven die in lijn zijn met de adviezen die staan beschreven in het rapport ‘Buitenplaatsen aan Zee’. Ook voldoen ze aan de randvoorwaarden die de gemeente Bergen heeft opgesteld.

‘Niet voor Kranenburgh’

Het college beoordeelt de voorsgestelde opties en honoreert drie tot vijf grote initiatieven. Deze komen in de periode van 2024 tot en met 2026 tot uitvoering. Desgevraagd laat Briët weten dat het beschikbare geldbedrag niet bestemd is voor Museum Kranenburgh dat momenteel kampt met geldzorgen. “Het museum valt erbuiten: het bedrag voor Kranenburgh behoort al tot de begroting, vastgesteld door de vorige gemeenteraad.”

Makersklimaat

Briët is enthousiast. “We zijn verheugd om zo’n mooi bedrag beschikbaar te stellen voor het stimuleren van het makersklimaat van kunst in de gemeente Bergen. Wij verwachten dat de initiatieven die daarmee mogelijk worden gemaakt goed aansluiten op wat de gemeente Bergen al aan moois te bieden heeft.”

“Daarmee zetten we Bergen nog nadrukkelijker op de kaart als een gemeente waar de kunst echt leeft”.